CB de Zwaluw, Vliegen vanuit vertrouwen

De Zwaluw staat symbool voor reizen en groei, voor de wens voor leerlingen om zich te laten ontwikkelen tot zelfstandige mensen met een open wereld- en mensbeeld vanuit de christelijke grondhouding.Leerlingen leren in zichzelf te geloven, aandacht te hebben voor elkaar en respectvol te zijn. Samen maken we de school tot een vertrouwde, sfeervolle omgeving waar kinderen de ruimte krijgen om hun unieke talenten te ontdekken en te ontplooien. Dit doen we o.a. door te zingen met ondersteunende gebaren in het Zwaluwkoor. Want muziek heeft iets magisch… het raakt je: het doet je verbazen, emotioneren, herinneren en verbindt je met anderen. Deze verbinding hebben we ook met de bewoners van het Oldersheem waar we al enkele jaren een liefdevolle samenwerking mee hebben!

De Bentetop

Op de Bentetop werken we met Trefwoord, een methode voor godsdienstige vorming. Aandacht voor de leefwereld van de kinderen is daarbij heel belangrijk. We gaan met kinderen in gesprek over hun gevoelens en wat hen beweegt. De koppeling met verhalen uit de Bijbel kan dan ook gemaakt worden. Voor ons is het belangrijk dicht bij kinderen te staan. De wens-kerstboom past hier goed bij!

Een veilige plek

Bij ons is je kind veilig en op zijn gemak. Dat is onze eerste belofte. Want alleen als een kind zich goed voelt, kan het opbloeien en al zijn talenten ontplooien. Daar doen we alles aan, ook met minder voor de hand liggende maatregelen. Zoals een hond in de klas, die zelfs de stoerste kinderen doet smelten.

Wij zorgen voor jouw kind zoals je dat zelf zou doen

Op onze voorschool, zoals bij kindcentrum De Bron, kan jouw kind al terecht als het nog maar twee jaar oud is. Allereerst om lekker te spelen. Wij zorgen goed voor je kind, dat beloven we. En via het spelen bereiden we je kind heel zoetjesaan voor op het naar school gaan; zijn plekje vinden in een groep, samen eten, misschien alvast een beetje oefenen met taal. Zodat de overstap naar school straks klein is. Klein genoeg voor korte beentjes.

Samen leren leven

Geloven in jezelf, leren van je fouten, aandacht hebben voor een ander: kinderen die dat leren, hebben de beste kans om goed hun weg te vinden in onze maatschappij. De beste kans om gelukkig te worden dus. Daarom stimuleren we hun zelfvertrouwen en leren we hen zelf ruzies op te lossen, respect te hebben voor elkaars gevoelens en elkaar nieuwe kansen te geven. Samen leren leven: onze derde belofte.

Samen naar de top

De wereld verandert snel. Elke dag is er weer nieuwe techniek, lijkt het wel. Het onderwijs bij Viviani verandert mee. Kinderen leren bij ons omgaan met ICT, onderzoeken, ontwerpen, problemen oplossen, samenwerken. Bijvoorbeeld door samen een 3d-printer te bouwen en ermee te werken. Zo leren ze de vaardigheden voor de beroepen van de toekomst. Dat is belofte nummer 4.

Onze droom

Als ouder moet je van alles regelen. Zorg, kinderopvang, school, sport… het gaat maar door. Je kunt er eindeloos veel tijd mee kwijt zijn en soms lijkt het nog niet op te schieten ook. Viviani heeft daar wat op bedacht: één loket voor zorg, opvang, basis- en vervolgonderwijs. Om jouw kind optimaal te helpen en alle kansen te bieden. Viviani wil dit gaan ontwikkelen met samenwerkingspartners hier. Wij gaan ervoor! Van 0 tot 18 jaar, alles bij één loket geregeld. Want het leven is al druk genoeg.